På söndagens meny fanns, segling, flakmoppeåkning, gräsklippning och allmänna glidarbilder.